^Naar boven
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Opvang aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar

Flexibele opvang: Ik werk in principe met vaste werktijden maar in overleg kan hier van afgeweken worden. Zelfs mee eten is mogelijk!

Huiselijkheid: Opvang in een gastgezin biedt het kind geborgenheid. Ik streef ernaar de opvang zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de thuissituatie zodat uw kind zich prettig voelt. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich veilig kunnen voelen in een vertrouwde omgeving

Professionele opvang: Door mijn jarenlange ervaring in het werken met kinderen heb ik een goede basis gelegd voor het liefdevol en pedagogisch verantwoord opvangen van uw kind.

Erkende opvang: Gastouder Wilna Kloeze is aangesloten bij gastouderbureau SKID en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U komt als ouder in aanmerking voor subsidie van de overheid.

Veilige opvang: Gastouder Wilna Kloeze is 100% goedgekeurd door de GGD.

Achterwacht: In geval van calamiteiten maak ik gebruik van een achterwacht.

Afname uren: De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden. De opvanguren zoals deze vermeld staan in het contract worden ook daadwerkelijk berekend. Haalt u uw kind eerder op dan de afgesproken tijd of brengt u het later, dan worden de uren berekend zoals deze in het contract staan of zoals deze voor die dag zijn afgesproken. Brengt u uw kind eerder dan de afgesproken tijd of haalt u het later op dan wordt de extra tijd die u afneemt uiteraard doorberekend. Deze opvanguren worden per kwartier afgerond

Medicijnen worden in overleg toegediend. Medicijnen moeten voorzien zijn van een etiket en bijsluiter en voorzien van naam en van recente datum. Tevens dient u een 'Verklaring Medicijnverstrekking' in te vullen. Indien uw kindje op de buik slaapt dient u een verklaring buikslapen in te vullen. 

Copyright © 2020.Gastouder Wilna Kloeze Alle rechten voorbehouden.